arosbostad_om-oss_hallbarhet_001_2x1
arosbostad_om-oss_hallbarhet_001_2x3

Som bostadsutvecklare har vi stor påverkan på människor och miljö och därigenom ett stort ansvar.

arosbostad_om-oss_hallbarhet_002_1x1

Vårt ansvar

Vi vill arbeta aktivt tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners för att skapa en hållbar stad och ett inkluderande samhälle.

Vår hållbarhetsstrategi är kopplad mot globala mål i Agenda 2030 och går i linje med bygg- och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Ladda ner PDF

Miljö och klimatpåverkan

Aros Bostad ska minska koldioxidutsläppen, mängden avfall och energianvändningen samt sträva mot mer cirkulära materialflöden och ökad positiv påverkan inom miljö- och klimatområdet.

arosbostad_om-oss_hallbarhet_003_4x3

Säkerhet och hälsa

Aros Bostad värnar både våra kunders, medarbetares och leverantörers säkerhet och hälsa. Detta gäller på byggarbetsplatsen, våra övriga arbetsplatser såväl som i de bostäder vi säljer.

arosbostad_om-oss_hallbarhet_004_4x3

Det sunda bolaget

Aros Bostad ska uppfylla krav och förväntningar från våra intressenter. Vi har nöjda medarbetare, alla partners och leverantörer följer Aros Bostads etiska värdegrund och vi efterlämnar sunda projekt och föreningar.

arosbostad_om-oss_hallbarhet_005_4x3
arosbostad_om-oss_hallbarhet_006_3x4
arosbostad_om-oss_hallbarhet_006_4x3

Uppförandekod och visselblåsningssystem

Vi strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.

Alla medarbetare, leverantörer och samarbetspartners förväntas följa vår interna respektive externa uppförandekod. Den externa uppförandekoden biläggs alla entreprenadavtal sedan maj 2018.

Vårt visselblåsarsystem (WhistleB) erbjuder en möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om oegentligheter. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt av både Aros Bostads medarbetare, leverantörer eller andra samarbetspartners.

Ladda ner uppförandekod

Till WhistleB