För Investerare

Introduktion

På investerarsidorna har vi samlat information runt rapportering, bolagsstyrning och bolagets noterade stam- och preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market.

Saknar du någon data eller information?

Kontakta IR-chef Anna Åkerlund på 070-7782897 eller anna.akerlund@arosbostad.se.

Största aktieägare per 30 sep 2021

Aros Bostads största aktieägare per 30 sep 2021 redovisas på s 34 i kvartalsrapporten.

 

 

Certified Adviser

Samtliga bolag som är noterade på Nasdaq First North måste ha en Certified Adviser. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank med kontaktuppgifter enligt nedan:

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress

Apelbergsgatan 27, Stockholm
Tel: +46 8 463 80 00
www.penser.se

Aros Bostad Förvaltning

Aros Bostad Förvaltning AB
Org nr: 559037-7759
Syfte: Förvalta alternativa investeringsfonder
VD: Daniel Bergström
Revisor: Fredrik Hävrén

Styrelse

· Styrelseordförande: Per Rutegård
· Styrelseledamot: Nils Sköld
· Styrelseledamot: Jörgen Sandquist
· Styrelsens säte: Stockholm

Riktlinjer för intressekonflikter
Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020

 

IR Kontakt

Anna Åkerlund

Kommunikations- och IR-chef
08 400 230 68
anna.akerlund@arosbostad.se