Bolagspresentation och kvartalsrapport

Delårsrapport
Den 3 december kl 09.00 presenterar VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin.
Anslut till presentationen genom denna länk. Pressmeddelande: Delårsrapport januari – september 2020 prm

Bolagspresentation
Aros Bostad deltog vid Avanzas Digitala Börsdag den 18 november, vilken arrangerades i samarbete med Financial Hearings. Det går att lyssna till presentation i efterhand genom denna länk.

Eventen ovan ersätter den tidigare planerade kapitalmarknadsdagen, vilken skjuts till efter årsskiftet på grund av de restriktioner som råder med anledning av Corona-pandemin.

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, (“Bolaget“) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 kl. 09.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.45.

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)
Aros Bostad – Fullmaktsformulär
Aros Bostad – Formulär för förhandsröstning
Informationsbroschyr utbyteserbjudande Aros Bostad

Fullständiga förslag extra bolagsstämma: Aros Bostad – Forslag