Kapitalmarknadsdag 2020

Aros Bostad har nöjet att bjuda in kapitalmarknadsaktörer, politiker och media till en kapitalmarknadsdag.

Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, Solna
Datum: 3 december 2020
Tid: Presentationer kl. 08.30 – 12.00, följt av lunch och projektrundtur

Anmälan är obligatorisk och görs med fördel genom denna anmälningslänk, alternativt via email till info@arosbostad.se, senast den 19 november. Inbjudan som pdf.

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, (“Bolaget“) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 kl. 09.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.45.

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)
Aros Bostad – Fullmaktsformulär
Aros Bostad – Formulär för förhandsröstning
Informationsbroschyr utbyteserbjudande Aros Bostad

Fullständiga förslag extra bolagsstämma: Aros Bostad – Forslag