Projektet Sjöhusen slutsålt

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) har sålt samtliga 48 lägenheter i projekt Sjöhusen i stadsdelen Gröndal i Stockholm.

Projektet förvärvades från NCC under sommaren 2014 och detaljplanen vann laga kraft under Q1 2015. Totalt omfattar projektet cirka 3 800 kvm BOA fördelat på tre strandnära bostadshus. Projektet har byggstartats under Q3 2015 och JM Entreprenad har kontrakterats för dess genomförande. Första inflytt beräknas äga rum under Q1 2017, och projektet förväntas vara färdigställt i sin helhet under Q3 2017.

Samir Taha, VD för Aros Bostad: ”Vi är mycket nöjda med att detta projekt har mottagits väl av marknaden. Efterfrågan har varit mycket stor och vi har lyckats ta fram en mycket attraktiv och efterfrågad produkt i direkt strandläge i nära anslutning till centrala Stockholm. Försäljningarna har gått som planerat och vi är mycket tillfredsställda med projektets utfall så här långt.”