Meddelande om stabiliseringsåtgärder

24 juni 2021

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Aros Bostadsutveckling ABs (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes den 16 juni 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Aros Bostads stamaktie (“Erbjudandet“) har DNB möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Aros Bostads stamaktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Länkat innehåll

Läs mer