Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad

18 september 2019

Extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) hölls den 18 september 2019 varvid aktieägarna fattade beslut om nyemission av stamaktier och val av ny styrelseledamot. 

Länkat innehåll

Läs kommunikén