Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad

Årsstämman 2021 i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget“) hölls idag den 31 maj 2021.