Kommuniké från årsstämma

Årsstämman 2020 i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) hölls idag den 15 juni 2020. Följ länken för pressmeddelande och beslut.