Aros Bostad vinner markanvisning avseende 90 bostadsrätter på Årstafältet

16 januari 2020

Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostadslägenheter inom den femte stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

Bebyggelsen inom Aros Bostads anvisning är tänkt att uppföras med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess. Inom Årstafältets utbyggnadsområde planeras för totalt 6 000 bostäder samt han­del, verksamheter och förskolor. Området beräkna vara färdigbyggt år 2032.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det känns bra att kunna starta det nya året med en ny projektmöjlighet i ett spännande område. Årstafältet har nära till både stad och grönområden samt en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer väl med de kvaliteter som vi efterfrågar i ett bostadsprojekt.”

Aros Bostad planerar för 90 lägenheter i va­rierade storlekar för olika familjesituationer och livsstilar. Inspiration har hämtats från amerikanska och engelska ”townhouses”.

Christian Ultenius, Projektchef Aros Bostad:
”Vi vill främja liv och rörelse för att skapa en attraktiv miljö där sociala kon­takter främjas och tryggheten ökar. Genom att planera för bostäder i olika storlekar och med god tillgänglighet så bidrar vi till områdets mångfald.”

Länkat innehåll

Till pressmeddelanden