Aros Bostad utökar ledningsgruppen och flyttar huvudkontoret

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tar nästa steg i sin utveckling genom en rad rekryteringar och flytt av huvudkontoret till nya lokaler. Rekryteringarna och flytten sker mot bakgrund av en fortsatt stark efterfrågan av Aros Bostads tidlösa och beständiga hem i bostadsrättsföreningar med sund ekonomi.

Ledningsgruppen i Aros Bostad förstärks genom rekrytering av tre nya medlemmar:

  • Elisabet Forsell, konceptutvecklingschef, med lång erfarenhet av design och projektering av flerbostadshus från bland annat Waldermarson Berglund Arkitekter
  • Ulrika Jakobsson, marknad- och försäljningschef, som under många år arbetat med försäljning på JM och dessutom som fastighetsmäklare
  • Rikard Wiss, chef projektgenomförande, med lång erfarenhet av projektering av stora byggprojekt på bland annat Forsen Projekt, Jernhusen samt Oscar Properties där han tidigare var VD för byggverksamheten

I ledningsgruppen kvarstår sedan tidigare Magnus Andersson, VD, Ken Wendelin, CFO och vice VD, samt Thomas Hollaus, projektutvecklingschef.

Utöver ovanstående rekryteringar till ledningsgruppen har Aros Bostad under det senaste året stärkt organisationen ytterligare med åtta nya medarbetare för att ta Bolaget till nästa steg i sin utveckling. Totalt har Bolaget idag 18 medarbetare.

Aros Bostad flyttar samtidigt sitt huvudkontor till mer ändamålsenliga lokaler på Hamngatan 13. Den utökade organisationen och de nya lokalerna skapar än bättre förutsättningar att ytterligare stärka positionen som framtidens bostadsutvecklare.

”Vi är lyhörda för hur människor vill bo och leva, idag och imorgon. Våra kunder efterfrågar en trygg ekonomi och arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval i eftertraktade områden som står sig över tid. Mot den bakgrunden fortsätter Aros Bostad växa. Antalet projekt som går in i projekterings- och produktionsfas ser vi också öka kraftigt de kommande åren. Det gläder mig att vi lyckats attrahera en sådan stark kompetens i en mycket konkurrensutsatt marknad och ser det som ett kvitto på att vår affärsidé ligger rätt i tiden”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
magnus.andersson@arosbostad.se
073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
ken.wendelin@arosbostad.se
073-518 02 70