Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC avseende Invernesshöjden i Danderyd

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Sverige AB (”NCC”) avseende uppförande av den andra etappen av bostadsutvecklingsprojektet Invernesshöjden i Danderyd.

Bostadsprojektet Invernesshöjden, som ägs av Aros Bostads fond ”Aros Bostad IV”, omfattar fyra etapper med totalt 421 bostäder i Danderyd. Den första etappen är under uppförande och nu har entreprenadavtal tecknats med NCC avseende den andra etappen, vilken består av en byggnad med cirka 155 lägenheter. Produktionsstart planeras till tredje kvartalet 2021 och färdigställande beräknas till 2024.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”I och med entreprenadavtalet kan vi se fram emot ännu en projektstart i år. Aros Bostad har arbetat tillsammans med NCC i flera tidigare bostadsprojekt och vi har stor respekt för NCC:s kunnande inom entreprenad- och hållbarhetsfrågor.”