Aros Bostad tecknar avtal med NCC för uppförande av 86 bostadsrätter i Danderyd

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av den första etappen, av totalt fyra, inom bostadsprojektet Invernesshöjden i Danderyd.

Invernesshöjden, som omfattar totalt 400 bostadsrättslägenheter invid Danderyds sjukhus, är Aros Bostads hittills största projekt. De ljusa och funktionellt utformade bostäderna har ritats av arkitektbyrån Hermansson Hiller Lundberg och exteriören har noggrant anpassats efter områdets karaktär.

Aros Bostad och NCC påbörjade mark- och grundläggningsarbeten under sensommaren. Nu tecknas avtal för uppförande av den första av totalt fyra etapper med bostadsrätter. Det första huset, omfattande 86 lägenheter samt garage, kommer att byggstartas under andra kvartalet 2019.