Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) produktionstartar 94 nya lägenheter inom bostadsprojektet Link i den nya hållbara kvartersstaden vid Järva Krog i Solna.  

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC avseende uppförande av totalt 94 nya bostäder i Solna. Bostadsprojektet Link Järva Krog är del av den nya stadsdelen, invid NCC:s nya huvudkontor, som kommer att rymma bostäder, kontor, service och restauranger med uteserveringar. Inflyttning av de nya bostäderna planeras till fjärde kvartalet 2020.

Aros Bostad har under kvartalet tillträtt fastigheten. Tack vare en stabil finansiering kan nya projekt startas oberoende av bankernas krav på försålda lägenheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det finns fortsatt en stark efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet, men köpbeteendet för nyproduktion har förändrats jämfört med vad vi varit vana vid under senare år. Bostadsköparna är idag i betydligt mindre utsträckning beredda att teckna sig för bostäder där inflyttningen ligger flera år bort. Intresset för Link Järva Krog har dock glädjande nog varit så pass stort att vi har släppt försäljningen av samtliga lägenheter i projektet.”

Den 27 maj startas projektet genom en officiell tillställning tillsammans med NCC och bostadsköparna. I stället för det traditionella första spadtaget planteras ett träd som sedermera kommer att växa vidare på bostadshusets takterrass.

Josefine Andreasson, Projektledare Aros Bostad:
”Den nya kvartersstaden i Järva Krog är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som verkligen kommer att förändra platsen i grunden. För oss som bostadsutvecklare är det viktigt att bidra till att framtidens bostäder är långsiktigt hållbara. NCC är en både kunnig och erfaren partner inom detta område.”