Aros Bostad förvärvar sitt första bostadsutvecklingsprojekt i Sollentuna

20 december 2021

arosbostad-slottsparken-area-1×1

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat två fastigheter i Edsviken, Sollentuna kommun. Utvecklingsprojektet förväntas kunna uppgå till 45 – 60 bostadslägenheter, motsvarande 4 500 kvm ljus BTA.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”De förvärvade fastigheterna utgör en möjlighet till ett mycket fint infill-projekt i en ny kommun för Aros Bostad. Vi letar ständigt efter nya utvecklingsprojekt för att säkra vår projektportfölj inför framtiden.”

Fastigheterna, Sollentuna Halsringen 1 och 4, är belägna i ett attraktivt bostadsområde i Edsviken, med närhet till kommunikationer, vatten och rekreation. Idag finns kommersiell verksamhet på platsen och fastigheten kommer att utgöra en förvaltningsfastighet fram till dess att detaljplanen vunnit laga kraft. Säljare är en privat fastighetsägare. Tillträde planeras till Q4 2022.

Läs mer