Aros Bostad förvärvar cirka 500 bostadsbyggrätter i nya stadsdelen Pampas – Ekelund i Solna

24 augusti 2020

Aros Bostad har förvärvat cirka 500 byggrätter i området Pampas – Ekelund i Solna av HSB Bostad. Affären innebär att HSB Bostad och Aros Bostad ska utveckla den helt nya stadsdelen tillsammans, via ett gemensamt exploateringsbolag.  

De cirka 500 byggrätter som Aros Bostad förvärvat ingår i den första etappen av Ekelundsområdet, vilket utvecklats av Solna stad och HSB Bostad. Den nya kvartersstaden kommer att ligga i direkt anslutning till Pampas Marina i Solna och med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser fram emot att utveckla den nya stadsdelen Pampas – Ekelund tillsammans med HSB Bostad och Solna stad. Det är ett fantastiskt läge för att skapa attraktiva och hållbara bostäder i och med närheten till både vatten, grönområden och goda kommunikationer.”

Detaljplanearbetet för området är påbörjat. Den första etappen av stadsutvecklingsprojektet innehåller cirka 1000 bostäder med levande stadsgator, ett rikt utbud av service samt förskolor. Strandpromenaden som ansluter till området ska rustas upp och en ny tunnelbaneuppgång till stationen Västra Skogen planeras.

Jonas Erkenborn, VD HSB Bostad:

”Vi är glada över att ha Aros Bostad som partner i framdriften av området. Samarbetet är tänkt att öka exploateringsförutsättningarna, skapa ett varierat utbud av bostäder samt möjliggöra en högre utbyggnadstakt. Vi vet att området är efterlängtat av HSBs bosparare och viktigt för Solna stad.”

Länkat innehåll

Till pressmeddelanden