Aros Bostad förvärvar 100% av aktierna i Viggbyholm Utvecklings AB

Aros Bostad förvärvar samtliga aktier i Viggbyholm Utvecklings AB. Genom förvärvet skapar Aros Bostad förutsättningar för att utveckla cirka 23 000 kvm BTA bostadsbyggrätt samt cirka 8 000 kvm BTA kommersiell byggrätt motsvarande cirka 250 lägenheter och radhus i ett mycket attraktivt läge i Viggbyholm i Täby kommun.

Aros Bostad har tidigare samägt projektet tillsammans med externa investerare från vilka Aros Bostad nu förvärvar resterande 75 procent. Förvärvet går i linje med Aros Bostads strategi om fortsatt expansion och ökad närvaro i attraktiva tillväxtkommuner i Stockholmsregionen.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi tror fortsatt mycket på Täby, en expansiv kommun i stark tillväxt med ett utmärkt geografiskt läge vid Roslagsbanan. Viggbyholm är mycket attraktivt beläget i Täby med goda kommunikationer och med nära tillgång till både idrottsanläggningar, service, fritids- och grönområden. Genom denna transaktion står vi som ensamma ägare till ett markområde med en spännande utvecklingspotential i ett intressant läge för bostadsutveckling.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13