Nockebyn
Nockebyn
  • Adress Tyska Bottens Väg, Nockebyhov
  • Bostäder 49
  • Försäljning Slutsålt
  • Projekt färdigställt 2020
  • Arkitekt Dinell Johansson

En sammanhållen gårdsby i Bromma

De fem flerfamiljshusen som utgör Nockebyn är belägna i en av Brommas vackra skogsbackar med uppvuxna löv- och barrträd. Husen omfattar totalt 49 lägenheter fördelade på fyra till fem våningar. Balkongerna är saxade runtom huskropparna, vilket öppnar upp för solen och skapar avskildhet för de boende. Fasaderna är klädda med ett stenmaterial som både i utseende och funktion motsvarar tegel.

Bostäderna är ljusa, funktionella och trivsamma med gedigna material och lugna färger. De flesta lägenheter har fönster i två väderstreck och tillgång till en stor egen balkong eller terrass. De gedigna materialen har en lång livslängd vilket gör att de kommer åldras vackert.

Arkitekten DinellJohansson och landskapsarkitekten Johan Paju har lyft fram områdets naturliga karaktär med storvuxna träd och blåbärsris. Med inspiration från japansk arkitektur har husen medvetet inte något som kan kallas baksida. Alla sidor är olika, men ingen är mörk eller undanskymd. En trevlig detalj är fasta bänkar utanför husen och att lokalt dagvatten omhändertas genom odlingslådor utanför husen.