Kv Rödklövern
Kv Rödklövern
  • Adress Västra Roslags Näsby
  • Bostäder ca 59
  • Planerad Säljstart 2019/2020
  • Arkitekt Axeloth

Kv Rödklövern

I utvecklingsområdet Västra Roslags-Näsby växer en ny stadsdel fram med cirka 800 bostäder och verksamheter. Här har vi tillsammans med arkitekterna Axeloth vunnit en markanvisningstävling och erhållit området erhållit en del av kvarteret Rödklövern från Täby Kommun. Kvarteret har en hög miljöprofil och integrerar växtlighet och grönytor i arkitekturen och gårdsmiljön. Härifrån tar den närliggande Roslagsbanan dig till Östra station i Stockholm på bara ett par minuter.