Förmannen
Förmannen
  • Adress Stockholmsvägen / Pentavägen, Täby
  • Bostäder ca 400
  • Arkitekt TBD

Förmannen

Ett stenkast bort från Täby Centrum planerar vi för cirka 400 bostäder. Det som idag är en industrifastighet kommer att omvandlas till ett modernt bostadskvarter med närhet till goda kommunikationer.

Vi befinner oss i en tidig detaljplaneprocess och bilden visar en illustration av hur området skulle kunna se ut.