Om våra bostäder

Vi utvecklar bostäder där människor ska trivas och må bra, idag och i många år framöver.

Våra bostäder och områden skall kännas trygga och omhändertagna med en gestaltning som står sig över tid. Vi undersöker påverkan och möjligheter; från hur byggnationen påverkar miljön till hur vi kan tillgodose en enkel vardag för de boende.

Tillsammans med en utvald arkitekt kombinerar vi smarta planlösningar, sunda material och genomtänkta funktioner så att rätt förutsättningar skapas för att sova, träna, laga mat, jobba, leka, umgås – ja helt enkelt leva, i och utanför hemmen.

Det är viktigt att våra kunder känner säkerhet i sitt bostadsköp. Vi försöker alltid vara transparenta i hur vi arbetar, att vara personligt närvarande i processen samt att säkerställa bostadsrättsföreningar med god ekonomi.

Vi kallar det en hållbar helhet.

Varje plats har unika möjligheter.

Redan när vi köper mark för ett nytt bostadskvarter så har vi en tanke om varför vi vill bygga bostäder på just denna plats.

Det kan vara ett område där det är perfekta förutsättningar att bygga småhus för barnfamiljer. Det kan också vara en möjlighet att utveckla yteffektiva bostäder för unga eller gamla mitt i staden, eller naturnära lägenheter med terrass för paret som vill lämna villan.

När vi utformar bostäderna så tar vi tillvara på platsens naturliga möjligheter i form av höjdskillnader, ljusets väg och befintlig växtlighet. Vi försöker alltid välja platser som i första hand har nära till allmänna kommunikationer och rekreationsområden. Då blir det lätt att pendla till jobb eller skola, samtidigt som det är nära till naturen för motion eller lek när man kommer hem.

I möjligaste mån försöker vi också se till att det finns olika typer av service i närheten, t.ex. matbutiker, skolor, dagis och sportanläggningar – allt för ett bra vardagsliv.

 

Våra bostäder kan se olika ut, med unika värden beroende på plats och målgrupp, men alla har planerats utifrån våra fokusområden: funktion, gestaltning och ekonomi.

Omsorgsfull planering ger genomtänkta bostäder

  • En gestaltning som står sig över tid: arkitektur, materialval och landskapsplanering
  • Genomarbetade planlösningar: möblerbarhet, förvaring och ljusinsläpp
  • Slitstarka och giftfria material: golv, bänkskivor, luckor och fasader
  • Enkel miljömässigt hållbar vardag: energibesparing, teknik och avfallshantering
  • Mötesplatser med utrymme för lek, rekreation och socialt umgänge
  • Ett tryggt boende: ljusa och säkra entréer, trapphus och gårdar
  • Minimera negativ påverkan på luft, vatten och mark
  • Naturlig grönska med hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald

Hobby Lobbyn - vad är det?