Aros Bostad står för trygghet,
kvalitet och omtanke.

Vi har utvecklat moderna och funktionella bostäder i över 10 år.

Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006 och som namnet antyder så låg vårt första bostadsprojekt i Västerås. Idag finns vi framför allt i Storstockholm och Uppsala.

Vår affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

Genom att ta ansvar för hela bostadsutvecklingsprocessen – från förvärv av mark till överlämnandet av en ny bostad – kan vi säkerställa kvalitet i våra bostäder och processer, samt trygghet för både våra köpare och investerare.

Trygg finansiering genom starka investerare.

Aros Bostad har en långsiktig syn på bostadsmarknaden och bedömer att den underliggande efterfrågan på den typ av bostäder som vi bygger – prisvärda, funktionella och väl genomförda med hög kvalitet – kommer att vara fortsatt stark under lång tid framöver.

Aros Bostads verksamhet är finansierad genom eget kapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i de två fonderna Aros Bostad III och Aros Bostad IV.

Fonderna har institutionella investerare såsom Första AP fonden, SEB Pension, SEB Trygg Liv, Varma, Östersjöstiftelsen samt framstående och kapitalstarka privata investerare, däribland LMK Industri och Merlinum.

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden. Inom vart och ett av dessa har vi mål på lång och kort sikt, vilka vi följer upp i årsredovisningen.

  • Miljö och klimatpåverkan
  • Säkerhet och hälsa
  • Det sunda bolaget

 

Medarbetare med kunskap från projektutvecklingens alla led.

Aros Bostad är ett litet företag med stora och ofta komplexa projekt. Samtliga byggprojekt leds av den interna projektorganisationen, vilken arbetar med totalentreprenörer för byggnationen av bostäderna.

Användandet av totalentreprenad möjliggör hantering av förhållandevis stora projektvolymer relativt den till antalet begränsade personalstyrkan.

Tack vare Aros Bostads affärsmodell deltar medarbetarna ofta i hela utvecklingskedjan från förvärv till färdigt projekt och nöjd slutkund. Detta erbjuder medarbetarna både utvecklingsmöjligheter och utmaningar i såväl entreprenörskap, kreativitet som affärsmässighet.

Det utmärkande för Aros Bostads organisation och företagskultur är ett nära samarbete och korta beslutsvägar.

 

Vill du jobba med oss?

Vår arbetsmiljö är dynamisk och energifylld, med stort utrymme för utveckling och kreativitet. Här kan du räkna med ett omväxlande arbete tillsammans med engagerade och prestigelösa kollegor.