Aros Bostad står för trygghet, kvalitet och omtanke

Vi utvecklar nya funktionella hem med en gestaltning som står sig över tid.

Vi vill förstå hur människor vill bo och leva, idag och imorgon. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för vad som är viktigast för våra kunder – en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostadsutvecklingsprocessen, från förvärv till överlämnandet, och vi gör det för att säkerställa kvalitet, hållbarhet, en sund ekonomi i bostadsrättsföreningarna samt en god ekonomi i våra projekt.

Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang.

Vi har utvecklat moderna och funktionella bostäder i över tio år.

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Kärnan i vår verksamhet har sedan starten 2006 varit att skapa en hållbar bostadsupplevelse med själ och hjärta där livet får ta plats. Sedan dess har vi färdigställt sju bostadsprojekt med över 400 lägenheter.

Centralt för oss är att kunna skapa bostadsupplevelser som är präglade av en familjebolagskänsla, där varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang.

Idag är vi främst verksamma inom nyproduktion av bostadsrätter med särskilt geografiskt fokus på Storstockholm. Vi har bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden, motsvarande cirka 3 400 bostäder, varav merparten är projekt under utveckling.

Utifrån ett heltäckande ansvar – från förvärv, projekt- och konceptutveckling, marknadsföring och försäljning, till projektgenomförande genom etablerade byggentreprenörer och slutligen överlämning och eftermarknad – har vi möjlighet att stå fast vid och utveckla våra idéer så att vi kan skapa trygghet både åt våra kunder och investerare. 

Hållbarhet för oss handlar om att vara en ansvarstagande bostadsutvecklare.

Ett köp av ett nytt hem är ofta den största investering vi gör och är förknippad med många stora överväganden. En kund som köper bostad på prospekt är mån om att slutprodukten lever upp till vad som utlovats.

Våra kunder ska från första visningen fram till inflyttning känna trygghet i sitt köp av en bostad i en bostadsrättsförening med sund ekonomi.

Därför vill vi säkerställa att kunden fattar informerade beslut, att våra bostäder är tidlösa och beständiga och passar in i stadsbilden, att bostadsrättsföreningar överlämnas med en sund ekonomi och att vi håller vad vi lovar.

Hållbarhet handlar även om att tillse att våra bostadsprojekt genomförs på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt, att ha en hög affärsetik i vårt arbete, att arbeta långsiktigt och bygga våra bostäder med hållbara material samtidigt som vi skapar förutsättningar för våra kunder att leva på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vi letar efter attraktiva platser där det är promenadavstånd till allmänna kommunikationer och rekreationsområden. Att cykla i stället för att ta bilen sparar på miljön och ger vardagsmotion.

Aros Bostad är en långsiktig aktör med ett tydligt mål att leverera attraktiva bostadsområden och god avkastning över tid.

  • Med över tio års erfarenhet av bostadsutveckling i Storstockholmsområdet anser vi oss vara väl positionerade i det rådande marknadsklimatet.
  • Vår marknad kännetecknas av fortsatt strukturell tillväxt och vi ser intressanta möjligheter när marknadsförhållanden normaliseras.
  • Vi sitter på en unik projektportfölj med låga ingångsvärden på våra byggrätter som har gett oss en stark plattform för ytterligare expansion och tillväxt.
  • Bolaget har en erfaren ledningsgrupp och projektorganisation som stöds av långsiktiga och engagerade ägare.
  • Vi använder oss av en välbeprövad arbetsmodell som är utvecklad över lång tid.
  • Vi är backade av välrenommerade medinvesterare och har en solid finansiell ställning i verksamheten.
  • Vi har tydliga finansiella mål för verksamheten. Varje enskilt fastighetsprojekt ska ge oss en god avkastning i kombination med en balanserad projektrisk. Den genomsnittliga projektmarginalen skall över tid uppgå till eller överstiga 20 procent. Bolagets soliditet skall överstiga 30 procent.