Om Aros Bostad

Aros Bostad har utvecklat bostäder i Storstockholm, Uppsala och Mälardalen sedan 2006. För oss är det viktigt att bygga hållbara bostäder av hög kvalitet, med material och gestaltning som står sig över lång tid.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har delat upp vår hållbarhetsstrategi i tre fokusområden: Miljö- och klimatpåverkan, Säkerhet och Hälsa samt Det sunda bolaget.

Jobba med oss

Vår arbetsmiljö är dynamisk och energifylld, med stort utrymme för utveckling och kreativitet. Här kan du räkna med ett omväxlande arbete tillsammans med engagerade och prestigelösa kollegor.