Vasakronan och Aros Bostad bygger bostäder i Kista

Kista är idag ett av världens ledande kluster för IT och Telecom. Här finns cirka 1 400 företag med aktörer som Ericsson, Microsoft, IBM och Samsung. Med en ägarandel som motsvarar 20 procent av beståndet är Vasakronan en av de största fastighetsägarna i området.

Nu fortsätter utvecklingen av Kista mot att bli en urban stadsdel som är levande både på dagen och på kvällen. Kontorsbebyggelsen ska blandas upp med mer service, restauranger och bostäder. Totalt planeras för 6 000 bostäder i området av olika fastighetsägare. För att realisera visionen arbetar Vasakronan tillsammans med Stockholms stad med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Hekla runt hela Grönlandsparken och Kistagången. Detaljplanen innebär, utöver bostadshuset, att de befintliga husen från 1970-talet rivs för att skapa plats för ett nytt kontorshus längs Kistagången och ett nytt hus vid Grönlandsparken. Avsiktsförklaringen mellan Vasakronan och Aros Bostad är det första steget i den del som avser bostadsutveckling och avsikten är att få fram en detaljplan som är antagen och har vunnit laga kraft senast Q2 2018.

  • Kista har gjort en fantastisk resa från industriområde till ett område för forskning och utveckling och vidare till ett av världens ledande ICT-kluster. Nu tar vi tillsammans med Aros Bostad ytterligare ett steg in i framtiden med målet att bidra till en levande stad även efter klockan 17. För det behövs bland annat fler bostäder och det här är ett första bidrag. Totalt har Vasakronan 125 000 kvm byggrätter i området som vi på sikt kan utveckla, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar.
  • Detta projekts centrala läge i Kista är synnerligen attraktivt för bostadsutveckling, med goda kommunikationer samt närhet till både service, handel och grönområden. Läget har alla förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna, säger Magnus Andersson, COO på Aros Bostad.
  • Vi är glada att få genomföra detta bostadsprojekt tillsammans med Vasakronan och därigenom vara med och bidra till Kistas utveckling mot en modern och levande urban stadsdel, säger Ken Wendelin, CFO på Aros Bostad.

För mer information, kontakta:


Johanna Skogestig

Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Magnus Andersson
COO, Aros Bostad
Tel: 073-410 12 43
E-post: magnus.andersson@arosbostad.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Ken Wendelin
CFO, Aros Bostad
Tel: 073-518 02 70
E-post: ken.wendelin@arosbostad.se