Slutsålt i Aros Bostads projekt Nockebyn i Bromma

Nockebyn består av fem flerfamiljshus om totalt 49 bostadsrättslägenheter samt ett parhus i äganderättsform. Projektet, som är beläget i en skogsbacke invid Nockebyhov, är ritat av arkitektbyrån DinellJohansson. Byggnationen startades i maj 2019 och färdigställande beräknas till våren 2021. Det är Aros Bostads tredje projekt under 2020 där bostäderna sålt slut före färdigställande.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Det känns jätteroligt att vi kan lägga ytterligare ett slutsålt projekt till handlingarna för 2020. Den starka efterfrågan för nyproducerade bostadsrätter som vi såg under sommaren har fortsatt under hösten. Det småskaliga Nockebyn är ett bra exempel på Aros Bostads förmåga att anpassa bostäderna utifrån läge och målgrupp.”