Sista dag för handel och avnotering av Aros Bostads preferensaktier av serie A

19 juli 2021

Idag den 19 juli 2021 är sista dag för handel i Aros Bostadsutveckling ABs (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) preferensaktier av serie A, vilken även idag avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Som Bolaget tidigare har kommunicerat har styrelsen i Bolaget beslutat om inlösen av samtliga 104 041 preferensaktier av serie A.

Inlösenbeloppet per aktie uppgår, i enlighet med bolagsordningen, till 100 SEK, totalt 10 404 100 SEK för samtliga aktier. Utbetalning till aktieägare som innehar preferensaktier av serie A på avstämningsdagen den 21 juli 2021 förväntas ske den 26 juli 2021.

Tidsplan

HändelseDatum
Sista dag för handel och aktierna avnoteras19 juli 2021
Avstämningsdag21 juli 2021
Utbetalningsdag26 juli 2021

Länkat innehåll

Till pressmeddelanden