Sista dag för handel och avnotering av Aros Bostads preferensaktier av serie A

Idag den 19 juli 2021 är sista dag för handel i Aros Bostadsutveckling ABs (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) preferensaktier av serie A, vilken även idag avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Som Bolaget tidigare har kommunicerat har styrelsen i Bolaget beslutat om inlösen av samtliga 104 041 preferensaktier av serie A.

Inlösenbeloppet per aktie uppgår, i enlighet med bolagsordningen, till 100 SEK, totalt 10 404 100 SEK för samtliga aktier. Utbetalning till aktieägare som innehar preferensaktier av serie A på avstämningsdagen den 21 juli 2021 förväntas ske den 26 juli 2021.

Tidsplan

HändelseDatum
Sista dag för handel och aktierna avnoteras19 juli 2021
Avstämningsdag21 juli 2021
Utbetalningsdag26 juli 2021