Presentation av Q3-rapporten

Den 3 december kl 09.00 presenterar VD Magnus Andersson och CFO/vice VD Ken Wendelin rapporten för Q3. Välkommen att lyssna in och ställa frågor.