Medverkan Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag 21 september

Aros Bostad medverkar på Stockholm Corporate Finance Kapitalmarknadsdag 21 september 2021 kl 15.40. Anmälan sker genom länken: Stockholm Corporate Finance 7e Kapitalmarknadsdag Fastigheter (lyyti.fi)