Kommuniké från extra bolagsstämman i Aros Bostad

Idag den 23 november 2020 hölls extra bolagsstämma Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”). Se pressmeddelande under fliken “För investerare”.