Kapitalmarknadsdag den 3 december 2019

10 oktober 2019

Aros Bostad har nöjet att bjuda in kapitalmarknadsaktörer, politiker och media till bolagets första kapitalmarknadsdag som hålls tisdagen den 3 december i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att tydliggöra Aros Bostads position, affärsmodell och strategi för en långsiktigt hållbar bostadsutveckling. VD Magnus Andersson åskådliggör vad som ligger bakom Aros Bostads fortsatt positiva syn på bostadsmarknaden och planen för de 3 600 attraktiva byggrätterna i portföljen.

Trygghet för köpare och investerare är en central värdegrund för Aros Bostad och bolagets vision omfattar både nöjda kunder och högsta möjliga avkastning åt investerare. CFO/Vice VD Ken Wendelin redogör för hur Aros Bostad byggt upp en stabil finansieringsgrund genom förtroende från både institutionella och privata investerare och banker.

Aros Bostads ledningsgrupp närvarar, tillsammans med representanter för bolagets grundare och projektutvecklingsorganisation.

Evenemanget kommer att äga rum i Aros Bostads projekt Tegeludden på Gärdet i Stockholm. Adress: Östhammarsgatan 70.

Anmälan är obligatorisk och görs med fördel på länken nedan, alternativt via telefon 08-678 66 40, senast den 28 november. Program och ytterligare detaljer kommer att publiceras på Aros Bostads hemsida senast den 5 november.

Programmet börjar med registrering och kaffe kl 08:30 och avslutas med lunchmingel runt kl 12:00. Efter detta erbjuds visning av några av Aros Bostads pågående bostadsutvecklingsprojekt. Rundturen, som beräknas ta cirka två timmar, är ett komplement till presentationerna.

Länkat innehåll

LÄNK TILL ANMÄLAN