Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB

2 september 2019

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 september 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Länkat innehåll

Till investerarinformation

Läs kallelsen