Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB (publ)

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, (“Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 kl. 09.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.45.