Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.