Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB

Aktieägarna i Aros Bostadsutveckling AB, org. nr 556699-1088, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.