Göran Cöster tar plats i Aros Bostads styrelse

Göran Cöster tar plats i Aros Bostads styrelse och tillför värdefull kompetens inom fastighetsfinansiering

Göran Cöster har en lång och gedigen bakgrund från SEB där han har varit operativt verksam under närmare 40 år. Göran har under sin karriär innehaft flera olika tunga befattningar med ansvar för SEBs verksamhet inom fastighetsfinansiering både i Sverige samt för Norden.

Johan A. Gustafsson, Ordförande för Aros Bostad: Vi välkomnar Göran Cöster till Aros Bostads styrelse. Görans solida bakgrund och breda erfarenhet av fastighetsfinansiering i kombination med hans nätverk inom bank- och fastighetssektorn utgör ett värdefullt tillskott till Aros Bostad när vi nu går in i nästa fas i bolagets expansion och utveckling.

Göran Cöster: Aros Bostad är den nya tidens bostadstadsutvecklare med en gedigen och beprövad affärsidé. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet i styrelsen när nu bolaget tar nästa steg i sin utveckling.

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Johan A. Gustafsson, Styrelseordförande
johan.gustafsson@arosbostad.se
070-847 93 99