Första spadtag för nästa etapp av Invernesshöjden

Magnus Andersson har tillsammans med NCC Bostad Stockholms avdelningschef Annika Grönberg och Byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz tagit det första spadtaget för ytterligare 155 lägenheter in Invernesshöjden. Bostadsprojektet motsvarar den andra etappen av totalt fyra inom Invernesshöjden i Danderyd.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Det har varit en lång och spännande resa med Invernesshöjden. Nyligen slutfördes första etappen, helt enligt tidplan och med mycket bra resultat, och för två veckor sedan fick vi bygglov för den andra etappen. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av Invernesshöjden som totalt kommer att omfatta över 400 bostäder.”

Claës Breitholtz, Byggnadsnämndens ordförande Danderyd säger:
”Danderyd är den nionde tätast bebyggda kommunen i landet. Vi jobbar efter ledordet att
komplettera, inte exploatera, för att få en bra blandning av bostäder och ser gärna att det flyttar fler barnfamiljer till kommunen. Invernesshöjden är ett fint tillskott till den här platsen och resultatet av ett jättebra samarbete.”

Annika Grönberg, Avdelningschef Bostad Stockholm, NCC Building Sweden säger:
”Invernesshöjden är ett mycket lyckat projekt som vi är stolta över. Det är tydligt att vi har lyckats
skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna tycker om att arbeta i projektet, vilket har en tydlig
positiv effekt på leveransen.”

Bostadsprojektet Invernesshöjden, som ägs av Aros Bostads fond ”Aros Bostad IV”, omfattar totalt
421 bostäder i Danderyd. Inflyttning pågår av den första etappen och den andra etappen räknas som produktionsstartad under det andra kvartalet, då markarbeten har påbörjats. NCC Sverige AB
ansvarar för entreprenaden i både den första och andra etappen.