Första spadtag för Ektorpsbacken i Nacka

27 januari 2022

arosbostad_ektorpsparken_cover_landscape-scaled

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tagit ett första spadtag för bostadsprojektet Ektorpsbacken i Nacka tillsammans med Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm från Nacka kommun och Affärsutvecklingschef Hedwig Ulander från entreprenören Moelven.

Ektorpsbacken kommer att omfatta 52 lägenheter i olika storlekar, beläget i en sluttning med uppvuxna ekar på Östra Gräsvägen i Nacka. Projektet har ritats av DinellJohansson och beräknas vara färdigt för inflyttning under 2023. Stor hänsyn tas till närmiljön för att bevara uppvuxna ekar och biologisk mångfald.

Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör i Nacka
”Ett av våra övergripande mål är att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Nacka, där natur och miljö är en viktig del av vår identitet. Jag känner mig trygg i att Ektorpsbacken kommer att stärka platsen och bli ett gott exempel på god livsmiljö med närhet till kollektivtrafik, centrum och skola såväl som till Skuruparken och vattnet.”

Magnus Andersson, VD Aros Bostad
”Vi har lagt stor omsorg på att ta fram ett projekt som passar för platsen, vilket bland annat har inneburit inventering av kultur- och miljövärden och ett nära samarbete med kommunen för att hitta en gestaltning som vi båda kan vara stolta över. Vi har en hög hållbarhetsambition för projektet, som byggs i trä och med sikte på Svanenmärkning.”