Delårsrapport jan-mars 2021

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har släppt sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Bostadsmarknaden har under kvartalet varit mycket god, med en stabil prisutveckling på både lägenheter och småhus.

En ökad efterfrågan på större bostäder och stark prisutveckling i områden utanför Stockholms innerstad ligger väl i linje med Aros Bostads ambition om att bredda verksamheten geografiskt med en fortsatt satsning på småhus och lägenheter i ett lägre prissegment.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 bostäder under samma period föregående år. Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen.”