Årsredovisningen är publicerad

8 april 2022

Gata Hustyp A framsida LOW

Årsredovisningen för Aros Bostadsutveckling AB publ är publicerad.

Aros Bostad Årsredovisning 2021.pdf.

Året summeras med det bästa resultatet i Aros Bostads historia – motsvarande en ökning om 41 procent – som följd av en stark försäljning, ökning av antalet produktionsstarter och fler projekt i egen balansräkning.

Marknadsvärde för Aros Bostads totala byggrättsportfölj, inklusive projekt i fondstrukturer samt JV:n, uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 7,5 mdr kronor (6,6). Aros Bostads andel av byggrättsportföljens värde uppgick till 4,9 mdr kronor (4,1) motsvarande ett värde om cirka 130 kronor/aktie.

https://arosbostad.se/investerare/