Aros köper från Kungsleden på Gärdet för 162 mkr

Byggd 1958 – Möjlig konvertering till bostäder. Kungsleden fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd och säljer fastigheten Tegeludden 16 i Stockholm till Aros Bostadsutveckling som köper inom strukturen Aros Bostad III. Köpeskillingen uppgår till 162 Mkr och försäljningen ger en vinst om cirka 18 Mkr.

Kontorsfastigheten Tegeludden 16 ligger på Östhammarsgatan 70 på Gärdet i Stockholm och omfattar cirka 7.600 kvm verksamhetsyta varav 4.800 är kontor, med endast en hyresgäst. fastigheten är byggd 1958. En ny detaljplan är beslutad för fastigheten som medger konvertering till bostäder. Frånträde äger rum den 1 september och försäljningen kommer att redovisas i tredje kvartalet 2014.

– Det är glädjande att vi säljer ytterligare en icke strategisk fastighet till ett pris som överstiger det bokförda värdet. Fastigheten som omfattas av en ny beslutad detaljplan för bostäder ligger utanför våra prioriterade segment, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.

Per Rutegård, partner på Aros Bostadsutveckling AB:
– Vi har sedan tidigare genomfört två mycket lyckade utvecklingsprojekt i detta område på Gärdet. År 2011 färdigställde vi 137 lägenheter i fastigheten Tegeludden 11, och vi är nu precis i slutskedet av färdigställandet av projektet Tegeludden 17, med 102 lägenheter. Vi kan området mycket bra och är glada över att kunna tillföra ytterligare ett framtida utvecklingsprojekt till vår portfölj. Detta är vårt andra förvärv i vår nya Aros III struktur och vi ser inom kort fram emot att göra ytterligare förvärv i Stockholmsregionen.

Tegeludden 16 är det andra förvärvet som genomförs inom ramen för Aros Bostad III AB, efter förvärvet tidigare i juni av fastigheterna Nacka Sicklaön 73:49 och 73:50 från Stockholms Läns Landsting (SLL).

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-2