Aros III gör liten första investering

Aros Bostad förvärvar fastigheterna Nacka Sicklaön 73:49 och 73:50 från Stockholms Läns Landsting (SLL). Det är en mindre del av försäljningsprocessen av Nacka Sicklaön 73:119 med ett vård- och omsorgsboende som i en parallell process förvärvades av Nacka Kommun för 41 mkr.

Transaktionen förmedlades av JLL Tenzing som exklusiv rådgivare åt säljaren.

– Detta är vårt första förvärv i vår nya Aros III-struktur som vi kapitaliserade under våren, säger Samir Taha, VD för Aros Bostad.

Fastigheterna som Aros förvärvar omfattar 2900 kvm mark och har idag två villabyggnader, men syftet är att skapa nya byggrätter här.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-24