Aros Bostads halvårsrapport

27 augusti 2021

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har släppt sin halvårsrapport för januari till juni 2021. För Aros Bostad har perioden inneburit en fortsatt hög aktivitet och god försäljning i en stark bostadsmarknad.

Under andra kvartalet noterades bolaget stamaktie på OMX Nasdaq First North, vilket skapar förutsättningar för en accelererad utveckling av fler bostadsprojekt helt i egen regi. Nya byggrätter har förvärvats och efter periodens slut genomfördes försäljning av två utvecklingsprojekt som hyresrätter till institutionella investerare.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Försäljningen av utvecklingsprojekten påvisar den stora styrkan i Aros Bostads byggrättsportfölj. Vi utvärderar ständigt marknaden och kan agera snabbt på de affärsmöjligheter som erbjuds. Förutom att realisera goda projektresultat kan vi nu accelerera utbyggnadstakten och möjliggöra en snabbare ökning av antalet bostäder i produktion.”

Länkat innehåll

Läs mer