Aros Bostads delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bostadsprojekt

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) redovisar i dagens delårsrapport för perioden januari – juni 2019 en ökad försäljning gentemot föregående år. Under perioden har 201 nya bostäder produktionsstartat, varav 143 under andra kvartalet. Vidare har en nyemission av preferensaktier om 45 miljoner kronor genomförts i syfte att ta tillvara på nya expansionsmöjligheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Försäljningen av våra bostäder har under det andra kvartalet hållit en väsentligt bättre nivå jämfört med samma period föregående år. Vi ser att de bostadsprojekt som närmar sig färdigställande i princip är slutsålda, vilket har utgjort en grund för att produktionsstarta ytterligare två bostadsprojekt om totalt 143 lägenheter under kvartalet. För att ta vårt ansvar som bostadsutvecklare, och öka tryggheten för kunden, har vi lanserat en förseningsgaranti i projektet Link Järva Krog, vilket ger kunden rätt att frånträda förhandsavtalet vid förseningar över ett kvartal.”

Aros Bostad har idag cirka 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.