Aros Bostads delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat, mycket god försäljning och en ökad produktionsvolym

Delårsrapporten för Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) visar ett tredje kvartal med hög aktivitet, utökad projektportfölj genom förvärv av byggrätter samt en mycket stark försäljning. Två nya projekt har produktionsstartats under kvartalet och affärsplanens volymmål om bostäder i pågående produktion uppnåddes under kvartalet, två år tidigare än beräknat. Under kvartalet tecknades även avtal om försäljning av två projektfastigheter i Täby och Nacka som hyresrätter.

 Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi levererar ännu ett mycket bra kvartal med starkt rörelseresultat och mycket god försäljning i en stark bostadsmarknad. Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen och ser goda möjligheter att fortsätta tillväxtresan med fler bostadsprojekt i egen regi.”