Aros Bostads delårsrapport januari – september 2019

28 november 2019

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) redovisar i dagens delårsrapport för perioden januari – september 2019 en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år. Vidare har Aros Bostad ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv.

 Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser en god försäljningstakt i de projekt som produktionsstartats och som har en kortare tid kvar till inflyttning. Totalt är 74 procent av bostäderna i pågående produktion sålda eller bokade. Vår förmåga att produktionsstarta bostadsprojekt med eget kapital utgör därmed en stor styrka och konkurrensfördel. Under kvartalet har Aros Bostad även nått en milstolpe i utvecklingen, då vi har påbörjat vinstavräkningen av vårt första egna projekt Link Järva Krog i Solna om totalt 94 lägenheter.”

Aros Bostad har idag 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Länkat innehåll

Q3-rapporten

För investerare