Aros Bostads Delårsrapport januari - juni 2020 redovisar flera produktionsstarter, förvärv av nya byggrätter och stark försäljning

Aros Bostads delårsrapport för perioden januari – juni visar på fortsatt tillväxt genom produktionsstart av tre bostadsprojekt, förvärv av nya byggrätter och en väsentlig försäljningsökning.

Under våren kommunicerades produktionsstarten av 116 lägenheter i Ordonnansen på Gärdet, följt av 69 radhus i Skarpäng och andra etappen om 105 lägenheter i det prisade projektet O2 Orminge. De två senare projekten är ytterligare ett steg i Aros Bostads satsning på kostnadseffektiva och hållbara bostäder i trä. Totalt var 579 lägenheter i pågående produktion vid kvartalets slut, fördelade på kommunerna Stockholms stad, Nacka, Täby, Danderyd och Solna.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Trots den pågående Coronapandemin lägger vi ytterligare ett kvartal med tillväxt bakom oss. I slutet av andra kvartalet noterade vi en positiv prisutveckling och sensommaren, som normalt sett har en relativt låg aktivitet, präglades av hög efterfrågan och ytterligare stigande priser. Under sommaren har vi också fyllt på byggrättsportföljen med fina bostadsprojekt vid vattnet i Solna och centralt i Sundbyberg.

De två projekt som har färdigställts under året, Tegeludden 16 på Gärdet och K57 Rosendal i Uppsala, är båda slutsålda. Aros Bostad har sett en väsentlig försäljningsökning jämfört med samma period förra året, även om procentandelen sålda bostäder i produktion sjunkit till följd av flera produktionsstartade projekt.