Aros Bostads bokslutskommuniké visar kraftig resultattillväxt och stora övervärden i byggrättsportföljen

25 februari 2022

arosbostad-viggby-angar-brf2-kitchen-1×1

Delårsrapporten för Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) visar ett starkt kvartal och det bästa årsresultatet i företagets historia.

Aros Bostad Bokslutskommuniké 2021

Rapporten kommer att presenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin fredag 25 februari klockan 10.00 på https://tv.streamfabriken.com/aros-bostadsutveckling-q4-2021