Aros Bostads bokslutskommuniké 2019 visar en stark finansiell ställning, flera nya projektstarter och kraftigt ökad försäljning

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper bokslutskommuniké för 2019, vilken visar ökad nettoomsättning och förbättrat resultat, samt en kraftig ökning av antalet sålda bostäder jämfört med föregående år. Fyra nya bostadsprojekt, i olika kommuner inom Storstockholm, har produktionsstartats under året. Bolaget har genomfört en riktad nyemission till Första AP-fonden i syfte att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj samt för att stärka ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har genomgått en stor omställning under de senaste åren. Antalet produktionsstartade bostäder har fallit dramatiskt, konkurrenter har slagits ut och försäljningsmodellen har förändrats. Det är därför väldigt glädjande att Aros Bostad har kunnat öka antalet bostäder i pågående produktion och samtidigt förbättrat försäljningen markant under 2019. Att kunna starta bostadsprojekt med eget kapital är en stor konkurrensfördel i rådande marknadsklimat.”