Aros Bostads bokslutskommuniké 2018

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper bokslutskommuniké för 2018, vilken visar en stark finansiell ställning med projekt som genomförs i både AIFM-fonder och i egen balansräkning.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”För Aros Bostads del innebär det rådande marknadsklimatet en möjlighet att flytta fram vår position ytterligare, då vi med en stabil finansiering kan fortsätta bygga upp vår portfölj och genomföra projekt i enlighet med vår affärsplan. Det finns en strukturell bostadsbrist på de marknader där Aros Bostad är verksamt, dock krävs det regulatoriska reformer för att marknadsaktiviteten åter ska ta fart och för att inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden ska nå en långsiktig lösning.”

Bolaget har investerat i bostadsutvecklingsprojekt under året och projektportföljen uppgick vid årsslutet till 24 projekt, varav två projekt var under produktion med en försäljningsgrad om 80 procent. Via finansiering från välrenommerade och kapitalstarka institutioner har Aros Bostad kunnat fortsätta förädlingen av projektportföljen, trots det mer avvaktande marknadsläget som var rådande under 2018.