Aros Bostads Årsredovisning 2018

Aros Bostad kan summera ännu ett händelserikt år. Under 2018 fortsatte tillväxtresan genom start av ytterligare bostadsprojekt och genom notering av preferensaktien på Nasdaq First North.

Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på sidan för “Investerare” under rubriken Finansiella rapporter.