Aros Bostad vinner viktig dom i Mark- och Miljööverdomstolen och projektstartar cirka 140 lägenheter på Gärdet i Stockholm

Den sedan 2010 påbörjade detaljplanen för att uppföra bostäder i kvarteren Ordonnansen 5 & 6 på Gärdet i Stockholm vinner nu laga kraft i och med att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) upphäver Mark- och miljödomstolens (MÖD) tidigare beslut om att överpröva den av Stockholms stad tidigare antagna detaljplanen för kvarteren.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över att äntligen kunna komma vidare med projektet och erhålla en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål. Det är också glädjande att domslutet är såväl tydligt som definitivt och inte går att överklaga. Vi kommer nu att kraftsamla kring att komma igång och lansera detta spännande bostadsutvecklingsprojekt under 2017.
Aros Bostad har haft ett bra momentum när det gäller vår bostadsutvecklingsportfölj under de senaste åren. Vi ser nu en allt större del av vår projektportfölj gå från ett planeringsskede till en genomförandefas, vilket känns tillfredsställande.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, CEO/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13