Aros Bostad utvecklar det första bostadsprojektet i det nya Järva Krog tillsammans med NCC

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tecknar avtal med NCC om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1, med avsikt att utveckla bostäder med en total beräknad area om cirka 7 100 kvm ljus BTA.

NCC bedriver ett stort utvecklingsarbete i Järva Krog, Solna med ambitionen att skapa en attraktiv stadsdel med kontor, boende och kommersiell service. Det framtida Järva Krog kommer, förutom NCCs nya huvudkontor, att bestå av bostäder, kontor, butiker och service och utgöra en modern stadsdel där människor kan arbeta, bo och leva.

Aros Bostad och NCC Property Development har tecknat avtal om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1, vilket kommer att utgöra det första bostadsprojektet i det nya Järva Krog. I fastigheten kommer Aros Bostad att utveckla cirka 100 attraktiva och moderna lägenheter med ett planerat färdigställande under det första halvåret 2021. Aros Bostad kommer att tillträda fastigheten under sista kvartalet 2018 och byggstart är planerad till andra kvartalet 2019. Som en del av samarbetet kommer NCC Building även att utföra byggentreprenaden på uppdrag åt Aros Bostad.

”Vi är mycket glada för att kunna ta del av utvecklingen av det nya Järva Krog tillsammans med NCC. I Järva Krog kommer vi att kunna tillföra väl utformade, moderna och attraktiva bostäder i en spännande framtida stadsdel med utmärkta kommunikationer, tillgång till butiker och service och fina naturområden på nära avstånd. Projektet i Järva Krog kompletterar vår redan starka byggrättsportfölj på ett utmärkt sätt.” säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

”Vi på NCC har ambitionen att utveckla Järva Krog till en attraktiv plats där människor vill bo, leva och arbeta. Området har alla förutsättningar till att knyta ihop de delar som attraherar företagande, handel och privatboende, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development Sverige.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
Email: magnus.andersson@arosbostad.se
Telefon: 073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
Email: ken.wendelin@arosbostad.se
Telefon: 073-518 02 70

Tove Stål, presschef NCC
Email: tove.stal@ncc.se
Telefon: 08-585 516 84